กินยา mifepriston ออกอาการกี่ชั่วโมง

กินยา mifepriston ออกอาการกี่ชั่วโมง

กินยา mifepriston ออกอาการกี่ชั่วโมง

เมื่อคุณกินยา “มิฟิพริสโตน (Mifepristone)”, ยานี้ทำงานโดยการยับยั้งฮอร์โมนโปรเจสเตอรอนที่จำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์ให้ดำเนินต่อไปได้.

หลังจากการรับประทานยามิฟิพริสโตน:
– บางคนอาจจะไม่มีอาการใด ๆ ทันทีหลังจากกินยา.
– ในบางกรณี, อาจมีอาการปวดท้องเล็กน้อย.
– บางคนอาจจะเริ่มมีการเลือดออก, แต่นี่เป็นส่วนเล็กน้อยและไม่ถือเป็นการปกติ (ในการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา, อาการมีเลือดออกมักเกิดหลังจากการใช้มิซโปรสตอล).

ยามิฟิพริสโตนเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา. ปกติจะต้องใช้ยา “มิซโปรสตอล (Misoprostol)” ใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากการรับประทานมิฟิพริสโตน เพื่อกระตุ้นการหดตัวของมดลูกและยุติการตั้งครรภ์.

หากคุณมีความกังวลหรือมีอาการผิดปกติหลังจากการรับประทานยา, ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้ดูแลด้านสุขภาพทันที.

Scroll to Top