การอมยาใต้ลิ้น ใช้ได้ถึงอายุครรภ์เท่าไหร่

การอมยาใต้ลิ้น ใช้ได้ถึงอายุครรภ์เท่าไหร่

การอมยาใต้ลิ้น ใช้ได้ถึงอายุครรภ์เท่าไหร่

การอมยา “มิซโปรสตอล (Misoprostol)” ใต้ลิ้นเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ในระยะเริ่มแรก. การใช้ยานี้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์เป็นที่ยอมรับและปลอดภัยในการยุติการตั้งครรภ์ตั้งแต่ในระยะ 4-9 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับแนวทางและการแนะนำของแต่ละประเทศ).

อย่างไรก็ตาม, ควรทราบว่าการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยามักจะประกอบด้วยการใช้ยา 2 ชนิด: “มิฟิพริสโตน (Mifepristone)” และ “มิซโปรสตอล (Misoprostol)”. มิฟิพริสโตน ถูกกินก่อนเพื่อหยุดการทำงานของฮอร์โมนโปรเจสเตอรอน, และหลังจากนั้นจึงใช้มิซโปรสตอลเพื่อกระตุ้นการหดตัวของมดลูก.

การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระยะการตั้งครรภ์ที่มากกว่านี้ จะมีความซับซ้อนและเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงมากขึ้น. ถ้าคุณกำลังพิจารณาเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาหรือมีข้อสงสัย, ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและความช่วยเหลือที่เหมาะสม.

Scroll to Top