ยายุติการตั้งครรภ์ แบบกิน เป็นเช่นไร

ยายุติการตั้งครรภ์แบบกิน

ยายุติการตั้งครรภ์แบบกิน

มีหลายชนิดที่ใช้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระยะเริ่มแรกของการตั้งครรภ์. การใช้ยาเหล่านี้ต้องใต้การดูแลของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ:

1. มิฟีพริสโตน (Mifepristone): ยาชนิดนี้ทำงานโดยการยับยั้งฮอร์โมนโปรเจสเตอรอน, ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์. เมื่อตัวยานี้ถูกใช้, จะทำให้เยื่อบุมดลูกหลุดออก.

2. มิซโปรสตอล (Misoprostol): จะใช้หลังจากมิฟีพริสโตน 24-48 ชั่วโมง ยาชนิดนี้กระตุ้นการหดตัวของมดลูก ช่วยในการขับเยื่อบุมดลูกและตัวอ่อนออกจากร่างกาย.

การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ต้องดำเนินการภายใต้การดูแลของแพทย์. การตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ควรพิจารณาความรู้สึก, สถานะสุขภาพ, และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน. หากคุณกำลังพิจารณาการยุติการตั้งครรภ์, ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ หน่วยบริการสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำ.

Scroll to Top