ยาขับเลือด เม็ดละ 500 บาท คือยาอะไร

ยาขับเลือด เม็ดละ 500 บาท

ยาขับเลือด เม็ดละ 500 บาท

คือยา “Cytolog” เป็นชื่อของยามิซโปรสตอล (Misoprostol) ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม Prostaglandin E1 analog. ถูกใช้เพื่อป้องกันและรักษาการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา NSAIDs.

นอกจากนี้ยามิซโปรสตอลยังมีการใช้ในในการยุติการตั้งครรภ์ หรือใช้เพื่อกระตุ้นการคลอดในบางกรณี แต่การใช้งานในแต่ละสถานการณ์จะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์.

การใช้มิซโปรสตอลโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือ ผู้เชี่ยวชาญสามารถเป็นอันตรายและเกิดผลข้างเคียงได้, ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญก่อนการใช้งาน.

Scroll to Top