ยาสอดขับเลือด อันตรายหรือไม่

ยาสอดขับเลือด

ยาสอดขับเลือด

(abortifacient drugs) ที่ใช้ในการเลือกทำแท้งบางครั้งอาจเป็นอันตรายถ้าไม่ได้ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม การใช้ยาสอดขับเลือดอาจมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ คือ

1. การเลือดออกมาก
2. การติดเชื้อในมดลูก
3. การแท้งไม่สมบูรณ์
4. การเกิดภาวะแท้งแบบไม่ปกติ
5. ผลข้างเคียงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับยา

เนื่องจากการใช้ยาอาจจะสะดวกและง่าย แต่ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นถึงจะน้อยแต่ก็มีเปอร์เซนต์ที่จะเกิดขึ้น จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อต้องการใช้ยาขับเลือดและเป็นการดีที่สุดในการหารือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการแท้ง.

Scroll to Top