8 ขั้นตอน การดูแลตัวเองระหว่างใช้ยาทำแท้ง

ยาทำแท้ง

ยาทำแท้ง

การใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ (ยาทำแท้ง) มีความซับซ้อนและต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญที่ถูกต้อง โดยการดูแลตัวเองระหว่างที่ใช้ยาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

8 ขั้นตอนในการดูแลตัวเองระหว่างใช้ยาทำแท้งคือ

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ: รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ ทั้งปริมาณและเวลา

2. เตรียมผ้าอนามัย: การมีเลือดมาหลังจากใช้ยาเป็นสิ่งปกติ ควรเตรียมผ้าอนามัยและหลีกเลี่ยงการใช้แบบสอดใส่เข้าไปในมดลูก

3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์: ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์หรือตามคำแนะนำของแพทย์

4. พักผ่อน: รักษาสุขภาพใจและร่างกาย รับประทานอาหารที่สุขภาพดี และหลีกเลี่ยงการทำงานหนัก

5. เฝ้าระวังอาการ: หากมีอาการปวดท้องหนักมาก หรือมีเลือดมามาก ควรปรึกษาแพทย์

6. รับประทานยาแก้ปวด: หากมีอาการปวด ควรรับประทานยาแก้ปวดตามคำแนะนำ

7. ปรึกษาแพทย์: สำหรับการตรวจเช็คหลังจากใช้ยาเพื่อแน่ใจว่าการตั้งครรภ์ได้ยุติไปเป็นที่เรียบร้อย

8. ภาวะจิตตกหรือภาวะซึมเศร้า: มีคนบางคนรู้สึกมีภาวะจิตตกหรือภาวะซึมเศร้าหลังจากการแท้ง หากคุณรู้สึกดังกล่าว อาจปรึกษานักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา

ควรรับประทานยาทำแท้งภายใต้การดูแลของแพทย์ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด.

Scroll to Top