ตัวยาที่นิยมใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในอเมริกา ที่เห็นผล และนิยมใช้มากที่สุด

ขายยาสอด ยาทำแท้ง

ขายยาสอด ยาทำแท้ง

ในอเมริกา, การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา (medical abortion) มักจะใช้ยาใน 2 ขั้นตอน คือ

1. ยามิฟีพริสโตน (Mifepristone) หรือที่รู้จักในชื่อ RU-486: ยานี้จะทำงานโดยการยับยั้งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่จำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์ การใช้ยานี้จะทำให้ตัวอ่อนที่ติดพนังมดลูก หลุดออกมา

2. ยามิโซโปรสตอล (Misoprostol): ยานี้จะทำให้มดลูกหดตัว และทำให้เกิดการขับเลือดและนำตัวอ่อนออกมา เป็นขั้นตอนสำคัญในการยุติการตั้งครรภ์

หลังจากทานยามิฟีพริสโตน, ผู้หญิงจะต้องทานยามิโซโปรสตอลภายใน 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้การยุติการตั้งครรภ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์

การยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีนี้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่การตั้งครรภ์แรกเริ่มจนถึง 10 สัปดาห์ แต่ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา หรือบางประเทศจะมีสถาณพยาบาล คลีนิก ร้านยา เพื่อให้ได้คำแนะนำและการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย.

Scroll to Top