หากเกิดภาวะแท้งไม่สมบูรณ์จะทำเช่นไร

แท้งไม่สมบูรณ์

แท้งไม่สมบูรณ์

หากคุณสงสัยว่าเป็นภาวะแท้งไม่สมบูรณ์หรือมีอาการเลือดออก, ปวดท้อง, ปวดมดลูก, ควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อยืนยันสภาพและรับการรักษาที่เหมาะสม.

ภาวะแท้งไม่สมบูรณ์ (Incomplete Miscarriage) คือเมื่อมีส่วนของเนื้อเยื่อหรือส่วนอื่นๆ ของการตั้งครรภ์ยังค้างอยู่ในมดลูกหลังจากการแท้ง. ในกรณีนี้, มีตัวเลือกการรักษาดังนี้:

1. รอดูอาการ: ในบางกรณี, แพทย์อาจแนะนำให้รอดูว่าร่างกายจะขับส่วนที่ค้างอยู่ออกมาเองหรือไม่ ซึ่งอาจการบีบตัวของมดลูกเพื่อขับของเสียออกมาอีกครั้ง

2. ใช้ยา: ในบางกรณี, แพทย์อาจจะสั่งยาเพื่อช่วยกระตุ้นการหดเข้าตัวของมดลูกเพื่อขับส่วนที่ค้างอยู่ออกมา.

3. การขุดแผล (Curettage) หรือ D&C (Dilation and Curettage): ซึ่งคือการขยายปากมดลูกแล้วใช้เครื่องมือเฉพาะทำความสะอาดในมดลูก. วิธีนี้เป็นการรักษาที่รวดเร็วและมักใช้ในกรณีที่มีการเลือดออกมากหรือมีการติดเชื้อ.

4. การดูดแผล (Manual Vacuum Aspiration; MVA): ซึ่งเป็นวิธีการดูดส่วนที่ค้างอยู่ออกมาด้วยอุปกรณ์ดูดแบบฉีด.

Scroll to Top