ภาวะแท้งสมบูรณ์ มีอาการอย่างไรบ้าง

ภาวะแท้งสมบูรณ์

ภาวะแท้งสมบูรณ์

หลังจากมีการแท้งสมบูรณ์ การขับเลือดจากช่องคลอดจะค่อย ๆ น้อยลงและการปวดหรือหดเข้าตัวของมดลูกก็จะหยุด.

ถ้าคุณสงสัยว่าอาจมีการแท้ง หรือมีอาการที่ไม่ปกติ ควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อยืนยันสภาพการตั้งครรภ์และได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม.

ภาวะแท้งสมบูรณ์ (Complete Miscarriage) คือการที่ตัวอ่อนและเนื้อเยื่อรอบๆ มดลูกถูกขับออกจากมดลูกไปหมดเรียบร้อย โดยไม่มีเนื้อเยื่อหรือส่วนของการตั้งครรภ์ที่ค้างอยู่ในมดลูก. อาการของภาวะแท้งสมบูรณ์รวมถึง:

1. การขับเลือด: หญิงมักจะเห็นการเลือดออกมากและ/หรือมีการขับสิ่งผิดปกติออกมาจากช่องคลอด
2. ปวดท้องและปวดมดลูก: การเกิดการหดเข้าตัวของมดลูก เพื่อช่วยขับเลือดและเนื้อเยื่อออกมา
3. อาการแพ้ท้องลดลงหรือหายไป: เช่น ความรู้สึกอยากอาหารเฉพาะอย่าง, อาการคลื่นไส้ หรือ ปวดเต้านม อาจหายไป

Scroll to Top