ประเทศไหนบ้างที่เปิดให้มีการทำแท้งเสรี

ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง

นอกเหนือจากนี้ยังมีหลายประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งที่ค่อนข้างเปิดเสรี แต่ก็อาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขทางกฎหมายเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตาม ควรทบทวนกฎหมายของประเทศเฉพาะเพื่อความแน่นอน.

ขายยาสอด ขายยาทำแท้ง

การทำแท้งในแต่ละประเทศมีนโยบายและกฎหมายที่แตกต่างกัน หลายประเทศอนุญาตให้ทำแท้งภายใต้เงื่อนไขบางประการ ดังนั้นการกล่าวว่า “ทำแท้งเสรี” อาจมีความหมายที่แตกต่างกันบ้าง แต่ในบางประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งที่ค่อนข้างเปิดเสรีได้แก่:

1. แคนาดา ไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายในการทำแท้ง
2. ประเทศจีน การทำแท้งเป็นการเสรีแต่อาจมีข้อจำกัดที่เกี่ยวกับเวลา
3. ประเทศฝรั่งเศส สามารถทำแท้งได้ภายใน 12 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์
4. ประเทศสวีเดน การทำแท้งในระยะเวลาแรกของการตั้งครรภ์เป็นการเสรี
5. ประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถทำแท้งได้ภายใน 24 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

Scroll to Top