การใช้ยาคุมฉุกเฉินให้ได้ผล ควรใช้ยังไง

ยาคุมฉุกเฉิน 

(Emergency Contraceptive Pills, ECPs) หรือที่เรียกว่า “ยาคุมหลังการมีเพศสัมพันธ์” ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในกรณีที่มีการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือมีการป้องกันอย่างไม่เหมาะสม (เช่น ถุงยางรั่ว).

การใช้ยาคุมฉุกเฉินให้ได้ผล:

1. เวลา: ยาคุมฉุกเฉินควรทานโดยเร็วที่สุดหลังจากการมีเพศสัมพันธ์. ยิ่งทานเร็วยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น. ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของยา แต่หลายยี่ห้อมีประสิทธิภาพเมื่อทานภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน) บางยี่ห้อสามารถใช้ได้ภายใน 5 วัน แต่ยิ่งหน่วงเวลายิ่งลดประสิทธิภาพ.

2. การทาน: การทานขึ้นอยู่กับประเภทของยา:
– ยาที่มีเฉพาะ Levonorgestrel: บางยี่ห้อต้องทาน 1 เม็ด, บางยี่ห้อต้องทาน 2 เม็ดภายใน 12 ชั่วโมงหลังเม็ดแรก.
– ยาที่มี UPA (Ulipristal acetate): ทาน 1 เม็ด

ยาคุมฉุกเฉิน

3. ข้อผิดพลาด: หากคุณอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังทานยา ควรปรึกษาแพทย์เนื่องจากยาอาจไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย. คุณอาจต้องทานยาคุมฉุกเฉินใหม่.

4. ข้อแม้: ยาคุมฉุกเฉินไม่ควรใช้เป็นวิธีการคุมกำเนิดปกติเนื่องจากมีประสิทธิภาพต่ำกว่ายาคุมปกติ และยาคุมฉุกเฉินไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

5. ผลข้างเคียง: อาจมีอาการเช่น เหนื่อย, คลื่นไส้, เจ็บท้อง, เพียงเล็กน้อย.

หากคุณมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้ยาคุมฉุกเฉิน, ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร.

Scroll to Top