การหลั่งนอก สามารถ ป้องกันการตั้งครรภ์ได้หรือไม่

ยากินทำแท้ง

ยากินทำแท้ง

การหลั่งนอก (withdrawal method หรือ “pulling out”) คือวิธีการคุมกำเนิดโดยให้ผู้ชายหลั่งนอกจากช่องคลอดของผู้หญิงก่อนที่จะมีการหลั่งเกิดขึ้นในการมีเพศสัมพันธ์.

เมื่อทำได้ถูกต้องทุกครั้ง, การหลั่งนอกสามารถลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ได้. แต่มันไม่ได้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้วิธีนี้ล้มเหลว:

1. ความชำนาญ: ผู้ชายต้องมีความสามารถในการรู้สึกได้ว่าเมื่อไหร่ที่จะหลั่ง และต้องมีความแน่ใจที่จะถอนออกก่อนที่จะมีการหลั่งเกิดขึ้น.

2. น้ำเชื้อในน้ำแตกล่วง: ในบางครั้ง, น้ำแตกล่วงที่ออกมาก่อนการหลั่งจริงๆ อาจมีน้ำเชื้ออยู่ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการตั้งครรภ์.

3. ความต่อเนื่อง: ผู้ชายต้องทำการหลั่งนอกได้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์.

ตามสถิติ, ประมาณ 22% ของคู่ที่ใช้วิธีการหลั่งนอกเป็นวิธีการคุมกำเนิดในหนึ่งปี จะตั้งครรภ์ (เมื่อมีการใช้วิธีนี้ไม่อย่างถูกต้องหรือไม่สม่ำเสมอ).

สำคัญที่สุด, การหลั่งนอกไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. การใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ยาคุมกำเนิด หรือถุงยาง จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

Scroll to Top