การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา cytotec cytolog ที่บ้านมีความปลอดภัยแค่ไหน

ยาทำแท้งยุติการตั้งครรภ์

ยาทำแท้งยุติการตั้งครรภ์

การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Cytotec (ที่มีส่วนประกอบหลักเป็น Misoprostol) หรือ Cytolog ที่บ้าน มีความปลอดภัยแค่ไหน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แก่

1. การเลือดออกมาก
2. การติดเชื้อ
3. การไม่สมบูรณ์ในการยุติการตั้งครรภ์
4. เรื่องเกี่ยวกับการแพ้ยา

การใช้ยาเหล่านี้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หรือไม่มีการติดตามผลจากแพทย์มักเกิดความเสี่ยงสูงขึ้น. แต่หากได้รับการดูแลจากแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ การใช้ยาที่บ้าน จะมีความปลอดภัยค่อนข้างมาก มีความเป็นส่วนตัวและประหยัดค่าใช้จ่าย.

Scroll to Top