การนับระยะปลอดภัย ที่ได้ผลที่สุด ควรนับอย่างไร

ยาขับประจำเดือน

การนับระยะปลอดภัย (safe period) เป็นวิธีการคุมกำเนิดโดยธรรมชาติ ซึ่งมีการนับวันตามระยะเวลาประจำเดือนของผู้หญิง เพื่อหาวันที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์

วิธีนับระยะปลอดภัย:

1. เริ่มนับจากวันแรกของระยะเวลาประจำเดือน: วันแรกของการมีเลือดประจำเดือนคือวันแรกของวงจรประจำเดือน.

2. ระยะเวลาประจำเดือน: ผู้หญิงส่วนใหญ่มีวงจรประจำเดือนระหว่าง 28-32 วัน แต่ยังมีความแปรปรวนในบางคน.

ยาขับประจำเดือน

3. วันที่อยู่ในช่วงปลอดภัย: ในวงจรประจำเดือน 28 วัน, วันที่ 1 ถึง 7 และวันที่ 21 ถึง 28 ถือว่าเป็นระยะปลอดภัยสำหรับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์. แต่ถ้าวงจรประจำเดือนยาวขึ้น หรือสั้นลง ระยะเวลาปลอดภัยนี้จะเปลี่ยนไป.

4. วันที่มีความเสี่ยง: วันที่ 8 ถึง 20 ของวงจรประจำเดือน 28 วัน เป็นวันที่มีความเสี่ยงสูงสุดของการตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดการปล่อยไข่ (ovulation).

โปรดทราบว่า การนับระยะปลอดภัยไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการคุมกำเนิด และไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. วิธีนี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีวงจรประจำเดือนที่ไม่ปกติ หรือผู้ที่มีการมีเพศสัมพันธ์กับหลายคู่. การใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเช่น ยาคุมกำเนิด หรือถุงยาง เป็นต้น จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า.

Scroll to Top