การทำแท้งด้วยยา นิยม ใช้วิธีใด

การทำแท้งด้วยยา

การทำแท้งด้วยยาควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีการตรวจสอบหลังจากการทำแท้งเพื่อยืนยันว่าการทำแท้งเสร็จสมบูรณ์และไม่มีภาวะแทรกซ้อน.

การทำแท้งด้วยยา

การทำแท้งด้วยยา (Medical Abortion) มักจพใช้ยาหลักๆ อยู่ทั้งหมด 2ตัวด้วยกัน คือ:

1. มิฟีพริสโตน (Mifepristone) หรือ RU-486: ยานี้ส่งผลต่อการทำงานของโปรเจสเตอโรน, ฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์. การใช้มิฟีพริสโตนจะทำให้เนื้อเยื่อที่เลี้ยงติดผนังมดลูกหลุดออกมา.

2. มิโซโปรสตอล (Misoprostol): ยานี้จะทำให้มดลูกหดตัว และขับเนื้อเยื่อที่ติดผนังมดลูกและเนื้อเยื่ออื่น ๆ ออกมา. มันส่งผลให้เกิดการขับเลือดและการบีบตัวของมดลูก

การทำแท้งด้วยวิธีนี้มักจะประสบความสำเร็จในร้อยละ 95-98 % โดยเฉพาะเมื่อใช้ในช่วงระยะเวลาแรกของการตั้งครรภ์.

วิธีการ:
1. การรับประทานมิฟีพริสโตนที่คลินิกหรือโรงพยาบาล.
2. หลังจากนั้น 24-48 ชั่วโมง, รับประทานมิโซโปรสตอล. ยานี้สามารถนำเข้าปาก, ใส่ในช่องคลอด ตามคำแนะนำของแพทย์.

ส่วนใหญ่แล้ว, ผู้หญิงจะเริ่มเกิดการเลือดออกภายใน 4-6 ชั่วโมงหลังจากรับประทานมิโซโปรสตอล แต่เวลาอาจแตกต่างกันไปตามบุคคล.

Scroll to Top