การคุมกำเนิด ด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด มีโอกาสตั้งครรภ์ ไหม

การคุมกำเนิด

การคุมกำเนิด

ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้งานอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ. อย่างไรก็ตาม, ไม่มีวิธีการคุมกำเนิดใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 100% ยกเว้นการผ่าตัดติดป้องกันเพศ.

– สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนโปรเจสเตอรอนและเอสโตรเจน (combined oral contraceptives): ถ้าใช้ตามคำแนะนำโดยไม่มีการลืมกินเม็ดยา, ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์อยู่ที่ประมาณ 99%. แต่ในปฏิบัติ, เนื่องจากมีการลืมกินยาหรือการใช้ไม่ถูกต้อง, ประสิทธิภาพในชีวิตจริงอาจจะต่ำกว่านั้น และอาจมีโอกาสตั้งครรภ์ประมาณ 1-9% ในหนึ่งปี.

– สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีแต่ฮอร์โมนโปรเจสเตอรอนเพียงอย่างเดียว (progestin-only pills หรือ mini-pills): การใช้ยานี้ต้องสม่ำเสมอมากขึ้น เพราะเวลาที่ต้องกินยามีความสำคัญมาก. ถ้าใช้ตามคำแนะนำ, ประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 99%. แต่ประสิทธิภาพในชีวิตจริงอาจต่ำกว่านั้นเนื่องจากการลืมกินยาหรือการใช้ไม่ถูกต้อง.

การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด. นอกจากนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ. การใช้ถุงยางชาย (condoms) สามารถช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์.

Scroll to Top