ยาสอดทำแท้ง หรือ ยายุติการตั้งครรภ์ คือ

ยาสอดทำแท้ง (Abortion pills)

ยาสอดทำแท้ง (Abortion pills) หรือยาที่ใช้ในกระบวนการทำแท้งในระยะแรกของการตั้งครรภ์ ประกอบด้วยสองตัวยาที่ใช้ร่วมกัน: Mifepristone (ยาทำแท้งเรียกยาตัวที่ 1) และ Misoprostol (ยาทำแท้งเรียกยาตัวที่ 2)

Mifepristone ใช้ในการยับยั้งฮอร์โมน progesterone ซึ่งเป็นโอโมนที่สำคัญสำหรับการตั้งครรภ์ หากฮอร์โมนตัวนี้หมดไป จะทำให้ตัวอ่อน หลุดออกมาจากผนังมดลูก

Misoprostol ใช้เพื่อกระตุ่นการบีบตัวของมดลูก หรือ เปิดปากมดลูก เพื่อขับเลือดเสียออกมาก เราจะใช้ยาตัวนี้เป็นตัวสุดท้าย หลังจากใช้ยาตัวแรกผ่านไป 24-48 ชั่วโมง

Misoprostol

การใช้ยาสอดทำแท้งควรดำเนินการภายใต้คำแนะนำและความคุ้มครองของผู้ให้บริการทางการแพทย์ การดูแลรับรองจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสภาวะสุขภาพและสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลอาจมีผลต่อความเหมาะสมและความปลอดภัยของการใช้ยาเหล่านี้

Misoprostol

อย่างไรก็ตาม การใช้ยาสอดทำแท้งควรพิจารณาอย่างรอบคอบและศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง หากคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำแท้ง ขอแนะนำให้พบแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้เพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับสถานการณ์และสภาวะที่เฉพาะเจาะจงของคุณ หรือติดต่อสอบุถามได้ที่  LINE@2planned

Scroll to Top