การยุติการตั้งครรภ์ (abortion)

การยุติการตั้งครรภ์ (abortion)

การยุติการตั้งครรภ์ 

เริ่มใช้ครั้งแรกมีที่มาอันยาวนานและมีการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ มาตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณ การยุติการตั้งครรภ์ในอดีตส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้หญิงที่ต้องการยุติ การพัฒนาทางการแพทย์และเทคโนโลยีการแพทย์ในศตวรรษที่ 20 และ 21 ได้ทำให้การยุติการตั้งครรภ์เป็นไปอย่างปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการใช้วิธีการที่ปรับปรุงและการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ได้รับการปกครองโดยกฎหมายในหลายประเทศและมีข้อกำหนดและข้อจำกัดเฉพาะตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

การยุติการตั้งครรภ์ครั้งแรกมีการดำเนินการตั้งครรภ์และยุติการตั้งครรภ์ตั้งแต่มีชีวิตเริ่มต้นอยู่ในร่างกายของผู้หญิง โดยปกติแล้วการยุติการตั้งครรภ์ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่ผู้หญิงยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงครรภ์ที่ขึ้นตั้งแต่ 10-12 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น การยุติการตั้งครรภ์ในช่วงเริ่มต้นของครรภ์มักให้ผลที่ปลอดภัยมากกว่า แต่ระยะเวลาที่มีความเป็นไปได้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ครั้งแรกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและมีกฎหมายและนโยบายที่แตกต่างกันตามสถานที่และสภาพการณ์ท้องถิ่นของแต่ละประเทศ. ในบางประเทศความเป็นไปได้ในการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงเริ่มต้นของครรภ์อาจถูกจำกัดโดยกฎหมาย โปรดอ้างอิงกับกฎหมายและนโยบายของประเทศที่เราอาศัยอยู่

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Scroll to Top